• +386 40 481 233
  • info@ivp.si
  • Kidričeva 24a, 3000 Celje

CENIK

  1. CENIK

Na Inštitutu za varstvo pacientov – IVP opravljamo storitve po veljavnem ceniku. Storitve opravljamo osebno na Kidričevi 24a, 3000 Celje in Zaloški 149, 1000 Ljubljana, po predhodni rezervaciji termin ali preko spletnega naročila, v kolikor narava storitve to dopušča.

CENIK

ZDRAVLJENJE V TUJINI

StoritevCena brez DDVCena z DDV
Svetovanje o zdravljenju v tujini in povračilu stroška zdravljenja50,00 € za vsake začete pol ure61,10 € za vsake začete pol ure
Sestava vloge za odobritev zdravljenja v tujini (presežene čakalne dobe)*120,00 €146,40 €
Sestava vloge za odobritev zdravljenja v tujini (izčrpane možnosti zdravljenja)*120,00 €146,40 €
Sestava vloge za povračilo stroškov zdravljenja v tujini* endodontsko zdravljenje zoba55,00 €69,54 €
Sestava vloge za povračilo stroškov zdravljenja v tujini* ostale zdravstvene storitve55,00 €67,10 €
Sestava vloge za povračilo stroškov zdravljenja v tujini* ortodontsko zdravljenje140,4 €180,00 €

*Kadar čas dela presega tri (3) delovne ure stranko obvestimo o dodatnem strošku, ki se meri v porabljenem času po enoti ure (60 minut) in se za posamezno uro obračuna 70,00 € brez DDV ali 85,40 € z DDV.

Obvestilo strankam/naročnikom

Stranke, ki se za zdravljenje v tujini naročijo k izvajalcem, ki so pogodbeni partnerji Inštituta za varstvo pacientov – IVP in opravijo naročilo k izvajalcu na Inštitutu za varstvo pacientov ne obračunamo provizije (t. im. nagrade) od posega.
V primeru, da urejamo stranki zdravljenje v tujini in ima stranka svojega izbranega izvajalca ali opravi naročilo pri izvajalcu v mreži pogodbenih partnerjev (izvajalcev zdravstvene dejavnosti) Inštituta za varstvo pacientov – IVP neposredno pri izvajalcu samem, si pridržujemo pravico do izplačila provizije v višini 10-15% plus DDV, ki se izplača v primeru uspeha.

V primeru, da stranki omogočimo zdravstveno obravnavo brez čakalne dobe ali znotraj dopustne čakalne dobe pri javnemu izvajalcu zdravstvene dejavnosti v Sloveniji, si pridržujemo pravico do izplačila nagrade v višini 10% plus DDV od cene opravljene storitve.

Obvestilo: za urejanje odnosov z Zavodom za zdravstveno zavarovanje delujemo po splošnem pooblastilu stranke (naročnika, pacienta).

CENIK

ZDRAVNIŠKA NAPAKA

StoritevCena brez DDVCena z DDV
Uvodni sestanek (velja za čas do 1,5 ure ali do 90 minut)120,00 €146,40 €
Pregled zdravstvene dokumentacije1Po opravljenem časuPo opravljenem času
Sestava odškodninskega zahtevka2Po opravljenem časuPo opravljenem času
Zastopanje stranke pred sodiščem3Po dogovoruPo dogovoru
Nagrada od uspeha10 – 15 % od vrednosti odškodnine10 – 15 % + 22 % DDV od vrednosti odškodnine

1, 2) Cena po opravljenem času se obračuna po uri (60 minut) in znaša 90,00 € brez DDV ali 109,80 € na uro.

3) Cena po dogovoru se stranki določi glede na zahtevnost in porabljen čas, kar se obračuna po uri (60 minut) in znaša 90,00 € brez DDV ali 109,80 € na uro ali po drugačnem dogovoru s stranko, kar se vpiše v pogodbo o zastopanju stranke.

Obvestilo strankam: v primerih, ko pri pregledu zadeve ugotovimo, da je pri zdravniški napaki posredi lahko malomarno zdravljenje (kaznivo dejanje), stranki predlagamo odvetnika specializiranega za medicinsko pravo. V tem primeru velja cena storitve, ki jo stranki poda odvetnik.

CENIK

PACIENTOVE PRAVICE

StoritevCena brez DDVCena z DDV
Svetovanje50,00 € za vsake začete pol ure61,10 € za vsake začete pol ure
Druge storitve1Po opravljenem časuPo opravljenem času

1) Cena po opravljenem času se obračuna po uri (60 minut) in znaša 70,00 € brez DDV ali 85,40 € z DDV.

CENIK

SPORI Z ZAVODOM ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE ALI ZAVAROVALNICO

StoritevCena brez DDVCena z DDV
Uvodni sestanek (velja za čas do 1,5 ure ali do 90 minut)120,00 €146,40 €
Pregled zdravstvene dokumentacije1Po opravljenem časuPo opravljenem času
Sestava odškodninskega zahtevka2Po opravljenem časuPo opravljenem času
Zastopanje stranke pred sodiščem3Po dogovoruPo dogovoru
Nagrada od uspeha10 – 15 % od vrednosti odškodnine10 – 15 % + 22 % DDV od vrednosti odškodnine

1, 2) Cena po opravljenem času se obračuna po uri (60 minut) in znaša 90,00 € brez DDV ali 109,80 € na uro.

3) Cena po dogovoru se stranki določi glede na zahtevnost in porabljen čas, kar se obračuna po uri (60 minut) in znaša 90,00 € brez DDV ali 109,80 € na uro ali po drugačnem dogovoru s stranko, kar se vpiše v pogodbo o zastopanju stranke.

Obvestilo strankam: v primerih, ko pri pregledu zadeve ugotovimo, da je pri zdravniški napaki posredi lahko malomarno zdravljenje (kaznivo dejanje), stranki predlagamo odvetnika specializiranega za medicinsko pravo. V tem primeru velja cena storitve, ki jo stranki poda odvetnik.

CENIK

DRUGE STORITVE

V kolikor storitve, ki jo potrebujete niste našli v ceniku, nas kontaktirajte na info@ivp.si ali na 031 896 220.

Cenik velja od 01. 01. 2019 do spremembe.