• +386 40 481 233
 • info@ivp.si
 • Kidričeva 24a, 3000 Celje

O nas

 1. O nas

KDO SMO

KAJ POČNEMO

 • SVETOVANJE

  Opravljamo pravno svetovanje s področja zakonodaje, ki ureja pacientove pravice, čezmejno zdravljenje, pravice iz obveznega zavarovanja in drugih zakonodaj, kadar te zadevajo uporabnika zdravstvene storitve. Naše svetovanje je popolno in ga izvajamo za vsakršne primere kršitev, napak, malomarnosti in kratenja pravic v zdravstvu. Svetovanje opravljamo za stranke pred nameravanimi posegi, pri čemer jih seznanimo z njihovimi pravicami, ki jim morajo biti pri izvajalcu izpolnjene na pregledu, opravljamo pregled dokumentacije za privolitev na poseg in pojasnila, kdaj mora izvajalec tak dokument pred posegom pacientu izdati ter podajamo priporočila za varno zdravstveno oskrbo. Svetovanje je sestavni del postopka pri strankah, ki nam prijavijo kršitev v zdravstvu ali zdravstveno napako, delovnopravno kršitev zaradi bolezni ali nosečnosti in za storitve čezmejnega zdravstvenega varstva.

 • ODŠKODNINSKI ZAHTEVEK IN ZASTOPANJE V PRIMERU ZDRAVNIŠKE NAPAKE

  ZASTOPANJE ZA ODŠKODNINE ZA ZDRAVSTVENE NAPAKE: Na IVP smo specializirani na področju odškodninskega prava v zdravstvu. Gre za pravico pacienta do denarne odškodnine, kadar mu z nestrokovno zdravstveno oskrbo ali z njeno opustitvijo nastane napaka zdravljenja. Paciente ali stranke zastopamo na izvensodni ravni in pred sodiščem. Pravno zastopanje nudimo za napake zdravljenja v javnem in zasebnem zdravstvu doma in v tujini (EU). V tujini smo povezani z renomiranimi odvetniškimi družbami zaradi pristojnosti in, kadar na izvensodni ravni. V javnosti največkrat slišimo o napakah zdravljenja v javnem zdravstvu, na IVP pa obravnavamo alarmantno število zahtevkov v zasebni medicini. Navajamo nekaj primerov, ki jih obravnavamo: • skazitev videza in poškodba zdravja z lepotno operacijo, • skazitev videza z dermatološkim estetskim posegom (R Hrvaška), • neupravičeno puljenje zob v zameno za zobne implantate, • poškodba zob in skazitev nasmeha z ortodontskim zdravljenjem, • skazitev videza z zobno protetiko in nestrokovna obravnava v estetskem zobozdravstvu, • namestitev zobne protetike na bolne zobe in ob bolna obzobna tkiva, • namestitev zobnega aparata na bolne zobe, • poškodba vida in neprimerna laserska korekcija vida (R Hrvaška). V primerih zdravstvenih napak pri zasebnikih ugotavljamo finančen interes izvajalcev pred največjo koristjo s prejetim posegom za pacienta. Ter opustitev pojasnilne dolžnosti, v katerih izvajalec pacienta pred posegom ali zdravljenjem seznani s tveganjih, ki lahko z oskrbo nastanejo. Opustitev pojasnilne dolžnosti pomeni neveljavno privolitev pacienta, kar je napaka zdravljenja. Na IVP izvajamo svetovanje o pravicah pacienta pred nameravanimi posegi- pojasnilna dolžnost, tveganja, čas za izdajo in pregled privolilnih dokumentov, priporočila pacientu. Ker je pojasnilna dolžnost ustna dolžnost izvajalca, je v primeru napake zdravljenja njeno dokazovanje breme pacienta ali oškodovanca. Zato svetovanje pred posegi posebej svetujemo. Zastopanje stran izvajamo tudi v primeru spora z Zavodom za zdravstveno zavarovanje ali zavarovalnice na vseh stopnjah in pred sodiščem.

 • PRAVNE STORITVE IN ZASTOPANJE

  Opravljamo pravne storitve za paciente, ki ne morejo uveljaviti svojih pravic v zdravstvu ali dostopa do specialista v zakonsko dopustni čakalni dobi. Ena najpogosteje kratenih pravic pacienta, s katero se srečujemo na IVP je, kratenje pravice do specialista v zobozdravstveni dejavnosti in dajanje zavajajočih informacij zdravstvenih delavcev do dostopa in povračila stroška v segmentu čezmejnega zdravstvenega varstva. Tako strankam omogočimo napotnico za katerokoli specialistično zdravstveno ali zobozdravstveno storitev, ko se izkaže, da jo pacient potrebuje. V ta namen smo z zdravstveno poslovalnico izdelali kampanjo Prijavi se na pregled za specialistične zobozdravstvene storitve s povračilom stroška zdravljenja'. Pravno zastopanje izvajamo za stranke tudi pred sodišči, kot pooblaščenci strank in v primerih, ko z izvajalcem ne dosežemo poravnave na izvensodni ravni za priznanje odškodnine za zdravstveno napako.

Inštitut za varstvo pacientov – IVP je izvajalec zasebne službe na področju pravic pacientov in zavarovancev. Dejavnost IVP je svetovanje, pravno in odškodninsko varstvo posameznikov v primerih zdravstvenih napak v javnem in zasebnem zdravstvu doma ali v tujini, (EU) v sporih z zavarovalnico ali ZZZS, obenem pa izvajamo storitve za odobritve in povračila stroška za čezmejno zdravljenje.

ZANESLJIVO IN NAJBOLJŠE ZA VAS

ZAKAJ MI?

Na IVP smo specializirani za pravice pacientov in zavarovancev ter za odškodnine v primerih zdravstvenih napak. Svetujemo, rešujemo in zastopamo interese pacientov pri vseh problemih v zdravstvu in smo pobudniki alternativnega reševanja sporov z izvajalci zdravstvenih storitev v primerih napak zdravljenja.

ODŠKODNINA ZA ZDRAVSTVENO NAPAKO

100%

INVALIDNOST ALI TELESNA OKVARA ZARADI DELOVNE POŠKODBE

80%

BOLNIŠKA ODSOTNOST IN NADOMESTILO PLAČE

85%

ČEZMEJNO ZDRAVLJENJE NA NAPOTNICO BREZ ČAKALNE DOBE

90%

ZAŠČITNO SVETOVANJE PRED OPERACIJAMI ALI ZDRAVLJENJEM

50%

SPOZNAJTE

NAŠE STROKOVNO OSEBJE

Inštitut za varstvo pacientov zaposluje strokovnjake zdravstvenega prava in varnosti, ki smo znanje pridobivali na Pravni fakulteti v Ljubljani, Pravni fakulteti v Mariboru in Fakulteti za varnostne vede v Ljubljani. Zastopanje strank pred sodiščem opravlja univ. dipl. iur. s pravosodnim izpitom. Direktorica IVP je Natalija Sakelšek.

NAROČITE SE

Kontaktirajte nas za nasvet ali za ODŠKODNINSKI ZAHTEVEK za napako zdravljenja