• +386 31 896 220
  • info@ivp.si

ODOBRITEV OPERACIJE V TUJINI

  1. ODOBRITEV OPERACIJE V TUJINI

OBOBRITEV

OPERACIJE V TUJINI

Za odobritev operacije v tujini se zanimajo pacienti zaradi dolgih čakalnih dob v Sloveniji in, kadar so v Sloveniji izčrpane možnosti zdravljenja. Slednje pomeni, da v Sloveniji ni izvajalca, ki bi opravil operacijo ali zdravljenje potrebno pri pacientu.

 

Najpogostejše je zagotovo zanimanje za odobritev operacije v tujini zaradi preseženih čakalnih dob v Sloveniji. Gre za ortopedske, nevrokirurške, kardiološke in kardiovaskularne operacije, plastične in otorinolaringološke operacije, operacije z vstavitvijo kohlearnega implantata, maksilofacialne operacije in druge, pri pacientu potrebne.

 

Odobritev operacije v tujini zahtevamo za pacienta na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Odobrena operacija pomeni za pacienta zeleno luč za odhod na poseg v tujino, hkrati in najpomembneje pa povračilo stroškov zdravljenja v tujini. Povedati je treba, da je pacienta (op. p. zavarovanec) do povračila stroškov zdravljenja v tujini upravičen tudi, kadar ni zahteval in dobil predhodne odobritve operacije v tujini, vendar je postopek za povračilo stroškov zdravljenja tu drugačen in ZZZS preverja upravičenost opravljene operacije v tujini retroaktivno z analizo presežene čakalne dobe v času, ko je pacient operacijo ali zdravljenje v tujini opravil. Na IVP svetujemo in delamo na način, da odobritev operacije v tujini pacientu uredimo pred odhodom v tujino.

STORITEV

Urejanje odobritve zdravljenja ali operacije v tujini

Pacientu urejamo odobritev zdravljenja ali operacije v tujini, da mu čez mejo najdemo ustreznega izvajalca. IVP ima mrežo vrhunskih in obenem vodilnih izvajalcev specialistov na Hrvaškem in v drugih EU državah. Vedno je pacient usmerjen na izvajalca, ki je za njegovo bolezen najbolje usposobljen. Pred ZZZS-jem pa uredimo zanj formalne odnose, ki zajemajo sestavo dokumentacije za odobritev operacije v tujini, dopolnitve, kadar so te potrebne, obenem pa prilagamo klinične in zakonske dokumente, s katerimi pozovemo ZZZS, da operacijo ali zdravljenje v tujini odobri.

 

Za načrtovano zdravljenje v tujini smo vodilno podjetje in prav vsakodnevno delo na tem področju, bogati našo prakso primerov. Za oris naj povemo, da letno naredimo preko sedemsto naročil za zdravljenje v tujini. Pomembnost naše prakse je, da na enem mestu zbiramo primere naročnikov in odločb ZZZS. Tako imamo zlata vredno bazo podatkov, ki nam pomaga pri vsakem istovrstnem primeru na področju odobritve in povračila stroškov zdravljena v tujini, hkrati pa raste in postaja vir naše lastne prakse za bodoče delo.

POMEMBNE

Informacije o postopku z ZZZS

Odobritev operacije v tujini je pravni postopek pred ZZZS-jem. Ker dobivamo za naročila tudi primere, ko so si zavarovanci odobritev operacije ali zdravljenja v tujini ter povračil stroškov zdravljenja v tujini urejali sami, ZZZS pa jim je ali odobritev zavrnil ali zavrnil povračilo stroškov zdravljenja v tujini ali jim povrnil prenizek znesek v odnosu na plačano operacijo ali zdravljenje v tujini, je dobro povedati posledice, ki sledijo v teh postopkih.

Prva posledica je, da ima zavarovanec 15 dni časa za ugovor na odločbo. V naši praksi potrjujemo, ko so nam naročniki dostavili kopije pritožb, da ni nihče v pritožbi ugovarjal s pravnimi dejstvi. Ugovor ali pritožbo je treba znati napisati. Drugo pravno sredstvo, ko pritožbi ZZZS ne ugodi, je tožba na pristojno sodišče v 30 dneh. V sodni praksi primerov, da bi zavarovanci s tožbo zahtevali odobritev operacije v tujini pred odhodom na operacijo v tujino, ni zaslediti. Če pa so, so redke.

Povsem drugačen je primer, ko pa zavarovanci višino povračila in samo pravico do povračila stroškov zdravljenja v tujini, kar vključuje tudi odobritev operacije v tujini, iščejo na sodišču. Tu je bil pri njih postopek enak; neuspešnost z ugovorom na odločbo. Za take primere in posameznike je značilno, da niti ne vedo, koliko znaša višina povračila stroškov zdravljenja v tujini od ZZZS, hkrati pa tudi pravno neznanje o tem, kdaj so do povračila upravičeni.

Na IVP se lahko naročite na načrtovano zdravljenje v tujini. Za vas opravimo formalne odnose pred ZZZS-jem in naročilo k izvajalcu na operacijo ali zdravljenje na Hrvaško ali v drugo EU državo, kadar je tam izvajalec, ki potrebno operacijo ali zdravljenje izvaja. Po posegu ali zdravljenju pa opravimo odnose z ZZZS za povračilo stroškov zdravljenja v tujini do maksimalne višine.

NAROČANJE

In cenik naših storitev

Naročilo – Načrtovano zdravljenje v tujini – Odobritev operacije v tujini

Naročilo lahko opravite od ponedeljka do petka v delovnem času na kontaktih 031 896 220, info@ivp.si.

 

*V primeru zahtevnejših postopkov odobritve operacije v tujini, kar pomeni časovno in po zahtevnosti več dela, se cena storitve lahko zviša, o tem pa Vas obvestimo pred opravljanjem storitve.

Operacija hrbtenice