• info@ivp.si

ODOBRITEV ZDRAVLJENJA V TUJINI

  1. ODOBRITEV ZDRAVLJENJA V TUJINI

ODOBRITEV

ZDRAVLJENJA V TUJINI

Odobritev zdravljenja v tujini izvajamo za naročnike; zavarovance, paciente, ki nameravajo zdravljenje v tujini opraviti zaradi preseženih čakalnih dob ali izčrpanih možnosti zdravljenja v Republiki Sloveniji. Odobritev zdravljenja v tujini izvajamo in ga opravi pacient z namenom, da dobi zdravljenje v tujini stroškovno povrnjeno od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

 

Pogoj za odobritev in povračilo stroškov zdravljenja v tujini je kot navajamo v uvodu presežena zakonsko dopustna najdaljša čakalna doba ali, da so možnosti zdravljenja v javnem zdravstvu doma izčrpane. Na IVP imamo izkušnje v obeh primerih, čeravno naredimo po pogostosti največ odobritev zdravljenja v tujini zaradi preseženih čakalnih dob. Pod pojmom odobritev zdravljenja v tujini razumemo vse zdravstvene obravnave, tudi terapevtske in operacije. V kolikor vas zanima odobritev operacije v tujini, lahko o tem več preberete Tukaj.

POMEMBNO

Formalna odobritev zdravljenja v tujini in izvajalec v tujini

Odobritev zdravljenja v tujini je pravni posel, saj se postopek izvaja z zakonsko dokumentacijo, ki ureja zdravljenje v tujini in pred javnim organom za obvezno zdravstveno zavarovanje- ZZZS-jem.  Na IVP izvajamo storitev po splošnem pooblastilu za zastopanje, to pomeni, da nas naročnik (pacient, zavarovanec ali starš ali zakoniti zastopnik otrok in oseb brez poslovne sposobnosti), ki je iskalec zdravljenja v tujini, pooblasti, da odnose z/pred ZZZS-jem uredimo v njegovem imenu. ZZZS odloči o odobritvi v do 60 dneh od dneva, ko prejme vlogo in zahtevo za odobritev zdravljenja v tujini.

 

Na IVP uredimo tudi izvajalca za zdravljenje v tujini, običajno imamo izvajalca že v mreži, sicer pa ga po naročilu poiščemo.

VPRAŠANJE

Zakaj odobritev zdravljenja v tujini zaupati strokovnjakom IVP?

Zdravljenje v tujini je zakonsko na voljo vsem, ki za to izpolnjujejo pogoje, ki so določeni z zakonom in pravili. Na IVP smo za odobritev zdravljenja v tujini in zahtevkov s povračili stroškov zdravljenja v tujini strokovno usposobljeni in imamo na tem področju vsakodnevne in vodilne izkušnje.

 

Naj pa pojasnimo zakaj odobritev zdravljenja zaupati našim strokovnjakom?

Mnogo posameznikov je pred ZZZS-jem urejalo odobritev zdravljenja v tujini, ki jim je zdravljenje v tujini z odločbo zavrnil. Kar nekaj primerov je odmevalo v medijih, še posebej, kadar so (bile) možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane.

Na tem mestu vas želimo seznaniti, da ZZZS vedno odgovarja z odločbo, ki je formalna odločitev, obenem pa dopušča ugovor ali pritožbo. Ugovor na odločbo ZZZS je potrebno spisati v 15 dneh, saj ima zavarovana oseba točno toliko časa, da se na izrek pritoži. Upravičenec pa bo po naših izkušnjah sam stežka spisal ugovor, ki bo temeljil na pravnih in ne (le) dejanskih dejstvih. V primeru, da upravičenec ugovora ne spiše v zakonitem roku, postane odločba pravnomočna.

Druga situacija je, ko upravičenec spiše ugovor in ga ZZZS zavrne, pravica do tožbe na pristojnem sodišču. Čas za tožbo je 30 dni. Pravne posledice navajamo, ker jih boste na spletu ali v primeru, da niste prava vešča oseba, stežka našli.

 

Na IVP opravimo za naročnika odobritev zdravljenja v tujini kot ugovor na odločbo in običajno po analizi stanja že vnaprej vemo ali bo našemu naročniku zdravljenje v tujini odobreno ali ne. Uspehe pri delu beležimo tudi z ugovori, ki jih za naročnike naredimo v sklopu storitve odobritve zdravljenja v tujini, to pomeni, da ZZZS na drugi stopnji zdravljenje v tujini našemu naročniku odobri.

POVRAČILO

Maksimalno povračilo stroškov zdravljenja v tujini

Odobritev zdravljenja v tujini je pogoj (čeravno se lahko slednje zadeva tudi retroaktivno!) za povračilo stroškov zdravljenja v tujini. Kadar so izčrpane možnosti zdravljenja v Sloveniji, je povračilo stroškov zdravljenja v tujini običajno v celoti. Ker pa večino odobritev zdravljenja v tujini na nacionalni kot naši na IVP predstavljajo zdravstvene obravnave zaradi preseženih čakalnih dob v Sloveniji, je potrebno zavarovance obvestiti, da bo povračilo stroškov zdravljenja v tujini znašalo do domačega praga ali, v kolikor je bila cena za opravljeno zdravljenje v tujini nižja od višine domačega praga, do te plačane cene. Koliko pa znaša višina domačega praga, po kaki ceni ali uteži je določena, to znanje posedujemo na IVP. Zato smo se tudi uveljavili kot zasebni izvajalec za načrtovano zdravljenje v tujini, ki naročnikom zagotavlja maksimalna povračila stroškov zdravljenja v tujini od ZZZS.

 

Več o povračilu stroškov zdravljenja v tujini preberite Tukaj.

NAROČILO

Naročite odobritev zdravljenja v tujini – presežene čakalne dobe v Sloveniji

V kolikor se želite zdraviti brez čakalne dobe in s povračilom stroškov do maksimalne višine od ZZZS, lahko na IVP naročite storitev odobritve zdravljenja v tujini.

Naročilo oddate od ponedeljka do petka v delovnem času na info@ivp.si.

V primeru, da se želite pred zdravljenjem v tujini posvetovati, izvajamo posvete ob torkih in četrtkih od 10.0 do 14.00 ure na Kidričevi 24a, 3000 Celje in po predhodni rezervaciji termina.