• +386 31 896 220
 • info@ivp.si

Reševanje kršitev pacientovih pravic

 1. Storitve
 2. Reševanje kršitev pacientovih pravic

STORITVE

REŠEVANJE KRŠITEV PACIENTOVIH PRAVIC

Napake se v medicini dogajajo stalno. Dokazano je, da celo v najboljših bolnicah, ne glede na geografsko regijo bolnice, nastajajo napake ali neželene komplikacije v 10% obravnav.

Temeljna značilnost komplikacije ali kršene pravice pacienta je, da posledice nosi pacient. Na IVP se s kršitvami in prijavami zdravstvenih napak srečujemo vsakodnevno. Primeri so individualni, imajo pa običajno skupno značilnost, da je pacient, ki mu neželena komplikacija ali kršitev nastane, kasneje obravnavan indiferentno, celo nesramno s strani izvajalca. Nesramnost zdravstvenih delavcev je pogosta spremljevalka že pri samem uveljavljanju do zdravstvene oskrbe.

Kadar s kršitvijo nastane pacientu pravna škoda, je njegova pravica zahtevati denarno odškodnino.

Na IVP nudimo strankam pravno varstvo v vseh primerih kršenih pacientovih pravic:

 • kršena pravica do dostopa do zdravnika ali zobozdravnika in do specialističnega zdravljenja ali zobozdravstvene oskrbe (neizdaja napotnice),
 • kršena pravica do primerne, kakovostne, varne in zanesljive zdravstvene storitve,
 • kršena pravica do pojasnilne dolžnosti,
 • kršena pravica do drugega mnenja,
 • kršena pravica do seznanitve s stroškom posega v primerih posegov z doplačili ali pri zasebnikih,
 • zdravstvena napaka: poslabšanje zdravja s posegom ali zdravljenjem, neželena komplikacija, rezultat posega, ki odstopa od dogovorjenega in pričakovanega, smrt povzročena s posegom ali zdravljenjem,
 • nepotrebno zdravljenje ali operacija,
 • malomarno zdravljenje s posledico poslabšanja ali poškodbe zdravja,
 • kršena pravica povezana s privolilnimi dokumenti, ki niso dani pacientu razumen čas pred posegom,
 • kršena pravica z zadrževanjem zdravstvene dokumentacije, zadrževanjem napotnice izvajalca,
 • kršena pravica do seznanitve s čezmejnim zdravljenjem,

Kadar s kršitvijo nastane pacientu pravna škoda, je njegova pravica zahtevati denarno odškodnino. V primerih resne zdravstvene škode, pa se izvajalec izpostavlja disciplinskemu prestopku, prekršku ali kaznivemu dejanju.

Če imate težavo pri uveljavljanju vaših pravic v zdravstvu ali se vam je zgodila neželena komplikacija, bomo v IVP zastopali vaše interese za uresničitev pravice, odškodnino in odgovornost izvajalca.

KONTAKTIRAJTE NAS

So vam bile KRŠENE PRAVICE, ki jih imate kot pacient?