• +386 40 481 233
 • info@ivp.si
 • Kidričeva 24a, 3000 Celje

Reševanje kršitev pacientovih pravic

 1. Storitve
 2. Reševanje kršitev pacientovih pravic

STORITVE

REŠEVANJE KRŠITEV PACIENTOVIH PRAVIC

Napake se v medicini dogajajo stalno. Dokazano je, da celo v najboljših bolnicah, ne glede na geografsko regijo bolnice, nastajajo napake ali neželene komplikacije v 10% obravnav.

Temeljna značilnost komplikacije ali kršene pravice pacienta je, da posledice nosi pacient. Na IVP se s kršitvami in prijavami zdravstvenih napak srečujemo vsakodnevno. Primeri so individualni, imajo pa običajno skupno značilnost, da je pacient, ki mu neželena komplikacija ali kršitev nastane, kasneje obravnavan indiferentno, celo nesramno s strani izvajalca. Nesramnost zdravstvenih delavcev je pogosta spremljevalka že pri samem uveljavljanju do zdravstvene oskrbe.

Kadar s kršitvijo nastane pacientu pravna škoda, je njegova pravica zahtevati denarno odškodnino.

Na IVP nudimo strankam pravno varstvo v vseh primerih kršenih pacientovih pravic:

 • kršena pravica do dostopa do zdravnika ali zobozdravnika in do specialističnega zdravljenja ali zobozdravstvene oskrbe (neizdaja napotnice),
 • kršena pravica do primerne, kakovostne, varne in zanesljive zdravstvene storitve,
 • kršena pravica do pojasnilne dolžnosti,
 • kršena pravica do drugega mnenja,
 • kršena pravica do seznanitve s stroškom posega v primerih posegov z doplačili ali pri zasebnikih,
 • zdravstvena napaka: poslabšanje zdravja s posegom ali zdravljenjem, neželena komplikacija, rezultat posega, ki odstopa od dogovorjenega in pričakovanega, smrt povzročena s posegom ali zdravljenjem,
 • nepotrebno zdravljenje ali operacija,
 • malomarno zdravljenje s posledico poslabšanja ali poškodbe zdravja,
 • kršena pravica povezana s privolilnimi dokumenti, ki niso dani pacientu razumen čas pred posegom,
 • kršena pravica z zadrževanjem zdravstvene dokumentacije, zadrževanjem napotnice izvajalca,
 • kršena pravica do seznanitve s čezmejnim zdravljenjem,

Kadar s kršitvijo nastane pacientu pravna škoda, je njegova pravica zahtevati denarno odškodnino. V primerih resne zdravstvene škode, pa se izvajalec izpostavlja disciplinskemu prestopku, prekršku ali kaznivemu dejanju.

Če imate težavo pri uveljavljanju vaših pravic v zdravstvu ali se vam je zgodila neželena komplikacija, bomo v IVP zastopali vaše interese za uresničitev pravice, odškodnino in odgovornost izvajalca.

KONTAKTIRAJTE NAS

So vam bile KRŠENE PRAVICE, ki jih imate kot pacient?

Obveščamo vas, da je poletni delovni čas za telefonsko naročanje na zdravstvene storitve od ponedeljka do petka od 8.00 do 12.00 ure.

V kolikor ste nas klicali izven delovnika, vas bomo poklicali nazaj v 24 urah.

Lepo vas pozdravljamo!
Kolektiv poslovalnice Medicinske in pravne agencije