• info@ivp.si

Pacientove pravice

  1. Storitve
  2. Pacientove pravice

STORITVE

PACIENTOVE PRAVICE

Pacienti običajno zelo slabo poznajo svoje pravice v zdravstvu. Vse lepo in prav, dokler se ne zgodi zdravstvena napaka, presežena čakalna doba za zdravljenje, opustitev zdravljenja, nepotrebno zdravljenje, malomarno zdravljenje, odpoved delovnega razmerja zaradi bolniške, spor zaradi invalidnosti in številne druge, med njimi lahko tudi smrt pacienta. Z vsemi navedenimi problematikami se na IVP srečujemo in jih rešujemo vsakodnevno.

Slovenija je evropska država. EU standarde ima sprejete že praktično na vseh področjih družbenega življenja, ko pa pod lupo postavimo zdravstvo, je javno mnenje soglasno- zdravstvo in postopanje s pacienti je na kritični točki. Ne gre le za zdravstvene napake, gre tudi za preobremenjenost zdravstvenih delavcev. Čeravno se napake, ki jih rešuje IVP dogajajo največkrat zaradi neprimernega dela s pacientom in posledično kršitev pravic, ki jih ima pacient po Zakonu o pacientovih pravicah (ZPacP) in drugi zakonodaji.

ZPacP

ZAKON O PACIENTOVIH PRAVICAH

ZPacP s komentarjem ima več kot 400 strani, ZZDej, POZZ, ZZVZZ- vse te in druge zakonodaje bi moral pacient poznati, da bi svoje pravice v zdravstvu uveljavil brez podpore pravnega strokovnjaka. Strahotno? Vsekakor, saj v ZPacP velja načelo usmerjenosti v pacienta, ki na kratko pomeni, da mora pacient znati povedati ali pokazati, kaj in kje ga boli ali kaj ga moti, v primerih elektivne ali zasebne medicine.

PRIMERI

KRŠITEV ZAKONA O PACIENTOVIH PRAVICAH

Na IVP smo priča strahotnim neželenim posledicam na področju zasebne lepotne kirurgije, zobozdravstva, operacij oči, kjer prihaja do skazitev in zdravstvene škode na tkivih in čutilih. Primer, ki nas je posebej pretresel zaradi neetičnega postopanja s pacientom je primer stranke, ki je na Hrvaškem opravila lasersko korekcijo vida, pri tem pa je dokument za privolitev dobila pred operacijo in ga podpisala brez očal in ni videla, kaj podpisuje. Operacija ne samo, da ni uspela, bila je narejena z neprimerno metodo in izključno za finančno korist izvajalca.

Več o primerih iz prakse v kategoriji Novice.

Na IVP lahko prijavite vsako najmanjšo kršitev v zdravstvu, kakor tudi zdravstveno napako in neželeno komplikacijo z zdravljenjem za denarno odškodnino. Rešili jo bomo hitro, učinkovito in vselej v vašo najvišjo korist ali po pravičnosti, kot to narekuje ZPacP.

KONTAKTIRAJTE NAS

So kršili Vaše pravice, ki jih imate kot pacient?