• +386 40 481 233
  • info@ivp.si
  • Kidričeva 24a, 3000 Celje

Zdravniška napaka

  1. Storitve
  2. Zdravniška napaka

STORITEV

ZDRAVNIŠKA NAPAKA

Zdravniška napaka je posledica zdravljenja, ki se je za pacienta končala z nepričakovano in neželeno komplikacijo, invalidnostjo ali smrtjo. Zdravniška napaka je lahko posledica nestrokovnega ali malomarnega zdravljenja v javnem zdravstvu ali pri zasebnemu izvajalcu, pri katerem je pacient opravil zdravstveno oskrbo samoplačniško Kadar je zdravstvena storitev opravljena malomarno, gre pri tem tudi za kazensko odgovornost izvajalca.

Na Inštitutu za varstvo pacientov – IVP zastopamo vaše interese za denarno odškodnino, ko se vam je zdravniška napaka zgodila v javnem ali zasebnem sektorju. Želimo vas pri tem seznaniti, kako delamo in kako storitev zastopanje lahko od nas pričakujete.

 

Najprej pa zanimivost. Inštitut za varstvo pacientov – IVP sem Natalija Sakelšek dipl. var. ustanovila ravno zaradi pogostosti zdravniških napak. Preden IVP sem več kot 10 let delala na področju posredovanja zdravstvenih storitev, kjer sem sprejela številne stranke, ki so se k kirurgom, s katerimi sem sodelovala in še sodelujem, naročali na revizijske operacije in terapije. Dokler se mi ni posvetilo, da je eno biti subjektivno nezadovoljen, drugo pa, ko prideš od lepotnega kirurga skažen, od ortopeda invaliden, moraš zaradi malomarnosti ortodonta izpuliti stalne zobe. Tu se mi je posvetilo in se je začelo znova- zdravniška napaka je posledica, kateri pravo priznava tako temelj pravne odgovornosti, to je denarno odškodnino. Če smo bili do sedaj vajeni brati o odškodninah za zdravniške napake v javnem sektorju (primer Bor Nekrep), sem sama povzročila dobesedno revolucijo, saj sem medijsko pričela izpostavljati tudi napake zdravljenja in resne poškodbe zdravja in videza v zasebni medicini.

Če se je vam ali vašemu bližnjemu zgodila zdravniška napaka, pa boste na tej spletni strani prebrali o postopku za denarno odškodnino in zakaj se za zastopanje odločiti pri nas. Ne le, da sem se v času, odkar vodim in delam na Inštitutu za varstvo pacientov – IVP naučila, kako se taki zadevi streže, verjetno lahko celo trdim, da smo edina zasebna služba na področju medicinskega prava, kjer boste prebrali resnico o tem, kaj vas čaka v pravnem postopku.

Najprej- ni vse zdravniška napaka. Denimo, arogantno vedenje zdravnika ni zdravniška napaka. Pojem napake zdravljenja se presoja v vzročni zvezi s prejeto zdravstveno oskrbo ali, ko zaradi in po njej, nastanejo komplikacije na zdravju ali videzu pacienta. Zdravniška napaka lahko nastane zaradi nestrokovnega dela izvajalca zdravstvene storitve, njegove malomarnosti, neusposobljenosti, zaradi okolja (okužba), v zasebni medicini tudi, ker daje izvajalec v ospredje finančen interes/zaslužek pred največjo koristjo s prejetim posegom, zaradi protokolov dela, lahko je človeška, sistemska. Varnost v medicini se po zahtevnosti in spečih ali latentnih napakah primerja z letalsko industrijo. Da, tako zahtevna je. Vsaka zdravniška napaka se mora raziskati; to je, mora se najti vzrok in odgovorni zanjo. Ko se vzročna zveza potrdi, pomeni, da imamo primer, na katerem gradimo odškodninski zahtevek za zavarovalnico in/ali izvajalca zdravstvene oskrbe. Kadar ugotovimo pri tem, da je zdravniška napaka posledica malomarnega dela zdravnika/izvajalca, gre pri tem za kazensko odgovornost ali kazensko ovadbo izvajalca.

ZDRAVNIŠKA NAPAKA

ZASTOPANJE OŠKODOVANCA ZA DENARNO ODŠKODNINO

Vsaka zdravstvena ustanova mora biti po zakonu zavarovana za odgovornost. Zato je običajno in tudi v medijih preberemo, da je denarno odškodnino izplačala zavarovalnica ali delno zavarovalnica in delno zdravstvena ustanova, v kateri je pacientu zdravniška napaka nastala.

Prvi del odškodninskega postopka je izvensoden. A nadvse pomemben, kar opisujem v nadaljevanju in tudi iz izkušenj s strankami, ki so zastopanje prenesle k nam od drugih odvetniški družb. Namreč- pacient, ki se mu je zgodila zdravniška napaka in se je odločil za odškodninski postopek,  bo moral najprej in še pred sodiščem dobiti trditveno mnenje od izvedenca (najbolje) ali zdravnika iste stroke za t. im. oceno stanja/posledice, kvalifikacijo napake, dobeseden popis napak, ki so mu z zdravstveno oskrbo nastale ter argumentacijo vzročne zveze nastanka napake in kako bi zdravnik zdravljenje ali poseg moral narediti, pri tem tudi ali je izbral primerno zdravniško metodo zdravljenja in opravil za pacienta vse, kar zahteva medicinski standard in deontologija. Zakaj je to pomembno? Ker v Sloveniji NE boste našli zdravnika, ki bo proti svojemu slovenskemu kolegu tako mnenje napisal. Ker v Sloveniji velja, da se zdravniki med seboj ščitijo in ne prestopijo zdrave meje razuma, da v tem primeru ne delajo proti zdravniku, pa tudi ne za pacienta, ampak za stroko glede na strokovno stališče. Par strani spisa ne bi zadostovalo, da vam opišem, da je bil to najtežji del mojega dela in dela mojega tima- najti zdravnike in izvedence v tujini za taka trditvena mnenja in objektivne, neodvisne preglede, ki ne slonijo na vezi in poznanstvu, ampak na kriteriju stroke. Za vas pa pomembno, da če tega dela za zavarovalnico ali tožbo na sodišču ne boste imeli, si smem dovoliti in reči po domače, da vas bo odvetnik zavarovalnice in zdravstvene ustanove morda celo ‘zmlel’, na sodišču pa bo vašo napako ocenjeval najpogosteje sodni izvedenec Republike Slovenije. Tak pat položaj smo resnično uspeli rešiti v največjo možno korist klienta. S tem se tudi mi že na začetku seznanimo o vrsti zdravniške napake in kako kotira denarna odškodnina zanjo.

Drugo, kar odlikuje naše delo je, da stranko zastopamo na podlagi ocene in pregleda našega zdravnika ali izvedenca. Ko ta potrdi, da je posledica zdravljenja zdravniška napaka in naredimo preverbo sodne prakse, ter, ko ugotovimo, da je možnost uspeha, da za vas dobimo denarno odškodnino 50%, potem zastopanje sprejmemo in ga za vas opravimo. V nasprotnem primeru sodelovanje z vami odklonimo, saj ne želimo dela v smislu ‘rulete’ ali vere; kaj bo pač bo. Mi smo radi prepričani vnaprej. Vera dopušča dvom, znanje je sigurnost, ki dvoma ne dopušča.

Ob tem še obvestilo o zastaralnem roku, ki znaša tri (3) leta in absolutni rok pet (5) let. Zdravniško napako nam morate prijaviti, ko od dogodka še ni minilo tri leta ali najkasneje, ko ste napako opazili in skupaj s tem od dogodka še ni minilo pet let. Nasvet- zdravniško napako nam prijavite takoj, ko se vam zgodi, saj od tega dneva teče zastaralni rok.

ZDRAVNIŠKA NAPAKA

ZAKAJ SE ZDRAVNIŠKA NAPAKA NAJVEČKRAT KONČA NA SODIŠČU?

Tudi o tem verjetno ne boste prebrali nikjer drugje, razen v mojih člankih, ki jih objavljam v največjih slovenskih medijih (Siol, Svet24) in na tej spletni strani.

Posameznik, ki se mu je zgodila zdravniška napaka, je tako rekoč izgubil največjo dobrino- zdravje ali videz. Da sedaj izgublja denar za drage ali poceni odvetnike je s stališča moje osebne etike in etike celega našega tima, ne le nesprejemljivo, ampak tudi tragično. Na koncu lahko primer še izgubi ter krije še stroške nasprotne stranke.
Zato mi stranki povemo resnico, ki sledi. Zavarovalnica na odškodninski zahtevek, četudi bi ga sestavil sam Aristotel, ne bo odgovorila pozitivno. Vedno bo našla argument, zakaj se zdravniška napaka ni zgodila in je bilo zdravljenje opravljeno strokovno opravljeno. To naredi, ker ve, da je naslednja stopnja tožba na sodišču, za katero pa mora imeti tožeča stranka denar. To je za odvetnika in sodno takso. Tako izloči finančno šibke, da se za tožbo ne odločijo, ker se ne morajo, pa četudi jim je zdravnik odrezal napačno nogo. Enako velja za zdravstveno ustanovo ali zdravnika zasebnika, čeprav so na tem področju poravnave vendarle pogoste, saj zasebnik ne želi kvariti ugleda v medijih, želi rešiti zadevo čimprej, ker lahko ta resno ogrozi njegovo poslovanje.

Če bi zavarovalnica in javna ustanova sprejeli izvensodno poravnavo, to pomeni, da bi v vsakem na novo nastalem primeru, morali odločiti enako. Posledico ste razbrali, da bi s tem izgubljale velike vsote denarja. Zdravniška napaka je namreč pogost pojav. In npr. če stane ortopedska operacija hrbtenice 7.000 evrov, zdravniška napaka, zaradi katere je pacient postal hrom pa npr. 700.000 evrov, dobimo izračun in razlog, zakaj do poravnav ne pride. Poravnave so pogoste po tem, ko tožena stranka (zavarovalnica, zdravnik, zdravstvena ustanova) na sodišču uvidi, da bo ali je izgubila in se pobota, ker želi vendarle prihraniti.

ZDRAVNIŠKA NAPAKA

INŠTUTUT ZA VARSTVO PACIENTOV- IVP. VAŠ ZASTOPNIK ZA DENARNO ODŠKODNINO

Naš strokovni tim je elita pravnikov, raziskovalcev, medicinskih strokovnjakov in predlaganih odvetnikov, ki so na sodišču dosegli že najvišje dosojene odškodnine v Sloveniji. Ko sem vam zdravniška napaka zgodi vas vsekakor vzpodbujamo, da jo k nam prijavite in se zglasite na sestanek. Preučimo zdravstveno dokumentacijo in opravite pregled stanja pri našemu zdravniku ali izvedencu. Ko dobimo oceno stanja vam takoj povemo ali je možnost, da za vas dobimo odškodnino 50% ali višja. Zastopamo vas, kot se že navedla zgoraj, samo v tem primeru.

Vsaka odkrita zdravniška napaka izboljšuje zdravstveni sistem, ker izboljšuje protokole dela  v zdravstvenih ustanovah. Zakonodajalec se pri tem zavzema za alternativno reševanje sporov, kar pomeni, da bi oškodovani pacient in odgovorni izvajalec za napako zdravljena sklenila poravnavo za denarno odškodnino brez sodišča. Zaenkrat so to le črke na papirju zakona. A ne za nas! Ravno na Inštitutu za varstvo pacientov – IVP si aktivno prizadevamo, da alternativno reševanje sporov postane norma. Resnično verjamemo, da nam bo tako zaradi števila primerov, ki jih zastopamo, kot zaradi osveščanja v medijih na tem področju, tudi uspelo.

ZDRAVNIŠKA NAPAKA

PRIDITE NA POSVET

Pišite nam na info@ivp.si ali izpolnite kontaktni obrazec ali nas pokličite na 031 896 220 in pomagali vam bomo zastopati vaše interese za pravično in najvišjo denarno odškodnino. Sestanek z našim timom lahko imate v Celju ali Ljubljani po predhodni rezervaciji termina.

KONTAKTIRAJTE NAS

Želite ODŠKODNINO za zdravstveno napako?