• info@ivp.si

Zdravniška napaka

  1. Storitve
  2. Zdravniška napaka

STORITEV

ZDRAVNIŠKA NAPAKA

Razmerje med pacientom in zdravnikom je pogodbene narave. Izjema velja, ko zdravnik ravna v nuji. Obveznost pacienta je plačilo opravljene storitve, ki ga izvede sam ali preko skladov zdravstvenega zavarovanja. Obveznost zdravnika pa je izpolnitev dogovorjene zdravstvene storitev, ki ima običajno lastnost obligacije prizadevanja. Če zdravnik ne ravna v skladu s standardi, ki jih nalaga strokovna doktrina in nastane pacientu škoda, gre za kršitev pogodbenega razmerja. Posledica take kršitve je lahko zdravniška napaka, za katero zakon določa odškodninsko odgovornost tistega, ki jo je storil.

Zdravniška napaka lahko pacientu nastane pri zdravljenju v javni zdravstveni mreži in pri zdravljenju v zasebni zdravstveni mreži. Pri tej so običajni elektivni ali t. im. lepotni posegi, ki jih posamezniki naredijo na lastno pobudo in proti plačilu.

Zdravniška napaka se pojavi, ko zdravstveni delavec ali izvajalec zdravstvene storitve pri pacientu:

  • zanemari ustrezno zdravljenje,
  • opusti ustrezno ukrepanje,
  • nudi podstandardno zdravljenje,
  • opusti pojasnilno dolžnost, s katero se uresniči tveganje, na katerega pacient ni bil opozorjen in nanj ni pristal,
  • naredi malomarno zdravljenje.

Posledice zdravniške napake so:

  • škoda na zdravju ali videzu pacienta,
  • poškodba na zdravju ali videzu pacienta,
  • smrt pacienta.

ZDRAVNIŠKA NAPAKA

ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST IZVAJALCA ZDRAVSTVENE STORITVE

Odgovornost za zdravniško napako je kršitev pogodbene obveznosti in je s tem odškodninska. Lahko je tudi kazenska, kadar je zdravniku ali izvajalcu zdravstvene storitve dokazano malomarno zdravljenje.

ZDRAVNIŠKA NAPAKA

ZASTARALNIK ROK ZA ODŠKODNINO ZARADI ZDRAVNIŠKE NAPAKE

Odškodninska terjatev zaradi zdravniške napake zastara v treh (3) letih od dneva, ko je oškodovani pacient ali zanj svojec izvedel za škodo in za povzročitelja zdravniške napake. V vsakem primeru pa v petih (5) letih od dneva nastanka škode.

Svetujemo vam, da nas ob odkritju zdravniške napake kontaktirate čimprej! To je izjemno pomembno za zavarovanje dokazov, medicinske dokumentacije in vašega avtentičnega spomina na dogodek s pričevanjem!

ZDRAVNIŠKA NAPAKA

KONTAKTIRAJTE NAS ZA ZASTOPANJE ZA ODŠKODNINO ZARADI ZDRAVNIŠKE NAPAKE

Inštitut za varstvo pacientov je specializirana blagovna znamka za odškodninske postopke zaradi zdravniških napak. Naši izkušeni ter strokovno podkovani zastopniki so vam na voljo, ko za svoj primer iščete najvišji nivo pravne, poravnalne in taktične storitve.

Naročite se na uvodni posvet

Uvodni posvet opravimo v eni izmed naših lokacij v Celju. Cena enournega posveta znaša 150,00 evrov + ddv. Na uvodnem posvetu opravimo intervju z vami o dogodku, pregledamo obstoječo zdravstveno dokumentacijo, podamo preliminarno mnenje glede na zbrana dejstva ter pojasnimo postopek odškodninskega zastopanja. Uvodni posvet je obenem prva najpomembnejša storitev za postopek, zato vam predlagamo, da si za termin pripravite vse obstoječe dokumente, kopije e-mail sporočil in druge dokumente, ki so povezani z zdravstveno obravnavo oziroma zdravniško napako.

Naročite se v našem delovnem času od ponedeljka do petka. Termin boste prejeli brez čakalne dobe.

Kontakti: info@ivp.si

 

KONTAKTIRAJTE NAS

Želite ODŠKODNINO za zdravstveno napako?