• +386 40 481 233
  • info@ivp.si
  • Kidričeva 24a, 3000 Celje

Zdravniška napaka

  1. Storitve
  2. Zdravniška napaka

STORITEV

ZDRAVNIŠKA NAPAKA

Vodilni temelj za ustanovitev Inštituta za varstvo pacientov (IVP) je bila pravna podpora in pomoč do kakovostnega zastopanja strank, ki so utrpele zdravniško napako za denarno odškodnino. Po tej storitvi smo se na trgu s svojim delom in strokovnjaki uveljavili in v času delovanja zbrali zajetno prakso primerov strank, ki so zdravljenje z neželenimi posledicami ali napako zdravljenja utrpele v javnem in zasebnem zdravstvenem sektorju.

ZDRAVNIŠKA NAPAKA

KO SE ZDRAVNIŠKA NAPAKA ZGODI VAM ALI VAŠEMU BLIŽNJEMU

Na naši spletni strani se verjetno nahajate, ker ste sami ali vaš bližnji utrpeli neželene posledice z nestrokovno zdravstveno obravnavo. Med neželenimi posledicami nestrokovnega zdravljena je poslabšanje zdravja ali videza v odnosu na stanje pred zdravljenjem ali operacijo, okvara zdravja, invalidnost ali smrt.

Ni vsaka neželena posledica zdravljenja tudi zdravniška napaka. Zdravniška napaka ni denimo zaplet. To je pomembno zaradi pravnega temelja odgovornosti izvajalca, saj je odškodninsko ali kazensko odgovoren samo pri dejanju zdravniške napake.

ZDRAVNIŠKA NAPAKA

DOKAZOVANJE ZDRAVNIŠKE NAPAKE

Zdravniško napako dokazuje tisti, ki mu je nastala, to je pacient ali zanj zakoniti zastopnik, kadar je pacient, kot oškodovanec otrok, poslovno nesposobno oseba ali je imela zdravniška napaka zanj posledico smrti.

ZDRAVNIŠKA NAPAKA

DENARNA ODŠKODNINA

Dokazana zdravniška napaka ima za posledico denarno ali tudi kazensko odgovornost izvajalca. Plačnik denarne odškodnine je zavarovalnica, kjer ima izvajalec zavarovano odgovornost ali izvajalec, to je zdravstvena ustanova, kjer je pacientu nastala napaka zdravljenja. Kadar se zavarovalnica z odškodninskim zahtevkom strinja, izvede predlog za višino in plačilo odškodnine, v nasprotnem primeru se denarna odškodnina zahteva s tožbo pred pristojnim sodiščem. Običajen postopek za stranko je odškodninski zahtevek naslovljena na zavarovalnico in tožba, saj se stranki s tem zavaruje zastaralni rok, obenem pa prepreči ravnanja na strani zavarovalnice, kot so odklonitev odškodninskega zahtevka ali zavlačevanje z odgovorom na odškodninski zahtevek, kar je posebej nevarno za potek zastaralnega roka. Po preteku zastaralnega roka izgubi stranka temelj in pravico do denarne odškodnine in to ne glede na obseg škode, ki je nastala kot posledica napake zdravljenja.

ZDRAVNIŠKA NAPAKA

POSTOPEK

Na IVP se zglasite na uvodni posvet z razpoložljivo medicinsko dokumentacijo od zdravljenja. V primeru, da dokumentacije nimate pri sebi, jo za vas pridobimo preko vašega pooblastila. Z vami opravimo temeljit razgovor in preverimo zastaralni rok ter vam že na prvem sestanku predstavimo stališče, rešitve ter stroškovnik za reševanje vaše zadeve.

Sprejem strank je vsak torek in četrtek v glavni pisarni na Kidričevi 24a v Celju, predhodna rezervacija termina je obvezna in jo opravite po telefonu 040 481 233 ali e-maila info@ivp.si. Naročite se lahko od ponedeljka do petka od 8.00 do 14.00 ure. Cena storitve za 30 minut znaša 61,47 eur (brez DDV) + 13,53 DDV, končna cena 75 eur z DDV plačilo posveta je z gotovino.

KONTAKTIRAJTE NAS

Želite ODŠKODNINO za zdravstveno napako?

Obveščamo vas, da je poletni delovni čas za telefonsko naročanje na zdravstvene storitve od ponedeljka do petka od 8.00 do 12.00 ure.

V kolikor ste nas klicali izven delovnika, vas bomo poklicali nazaj v 24 urah.

Lepo vas pozdravljamo!
Kolektiv poslovalnice Medicinske in pravne agencije