• +386 41 980 950
  • info@ivp.si
  • Kidričeva 25, 3000 Celje

Zdravstvene napake

  1. Storitve
  2. Zdravstvene napake

STORITEV

ZDRAVSTVENE NAPAKE

Zdravstvena napaka je nestrokovno opravljena zdravstvena storitev, ki ima za posledico neželeno komplikacijo, poškodbo zdravja ali celo smrt. Napake se v medicini dogajajo stalno in to tako v javnem kot v zasebnem zdravstvu.  Kadar je zdravstvena storitev opravljena malomarno, gre pri tem tudi za kazensko odgovornost izvajalca.

V primeru ugotovljene in dokazane zdravstvene napake govorimo o pravni in odškodninski odgovornosti izvajalca, to je zdravstvenega delavca in/ali sodelavca in s tem o pravici do denarne odškodnine za pacienta.

Na IVP se specializirano ukvarjamo z zdravstvenimi napakami in odškodninami v zdravstvu. Naša storitev je pri tem usmerjena v alternativno reševanje spora, kar pomeni za stranke postopke brez tožb in dolgotrajnih ter dragih sodnih postopkov.

Odkrite zdravstvene napake izboljšujejo sistemsko varnost in je nevarnost za ponovitve pri drugih pacientih zmanjšana ali odpravljena.

ZDRAVSTVENA NAPAKA

ALI STE VEDELI?

Na alternativno reševanje spora usmerja tudi zakonodajalec (ZPacP), zato si na IVP aktivno prizadevamo, da izvajalci zdravstvenih storitev vzpostavijo oddelke za mediacijo in tako rešujejo zdravstvene napake ter odškodninske zahtevke po mirni poti.

Zasebni izvajalci so bolj naklonjeni k mirnemu reševanju spora in plačilu odškodnine v primerih izkazanih zdravstvenih napak kot javni zavodi. Razlog temu je skrb za ugled in strah pred medijsko izpostavljenostjo.

Odkrite zdravstvene napake izboljšujejo sistemsko varnost in je nevarnost za ponovitve pri drugih pacientih zmanjšana ali odpravljena.

KONTAKTIRAJTE NAS

Želite ODŠKODNINO za zdravstveno napako?